Chào mừng Quý khách ghé thăm website Cty Dàn giáo Phoenix

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

MÂM DÀN GIÁO NÊM, SÀN THAO TÁC GIÁO NÊM MẠ KẼM


   Công ty Phoenix sản xuất Mâm Dàn Giáo Nêm, Mâm Giàn Giáo Nêm hay còn gọi là Sàn Thao Tác Giàn Giáo Nêm. Mâm Dàn Giáo Nêm được sản xuất chuyên dùng cho bước giằng nêm 1.5m. Khoảng cách giữa hai tâm móc mâm là 1,5m lắp đặt vừa lên hệ giàn giáo nêm sử dụng giằng 1.45m. Mâm dàn giáo nêm Phoenix sưe dụng móc mâm D42, có dập sóng chống trượt. Mâm Dàn Giáo Nêm có chiều rộng ngang 360mm. 

   Mâm dàn giáo nêm dùng để công nhân đứng thao tác, đảm bảo an toàn và thỏa mãi cho công việc. Mâm được nhúng sơn dầu màu xanh. 

mâm dàn giáo nêm
MÂM DÀN GIÁO NÊM