Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

CHÉO GIÀN GIÁO

Chéo dàn giáo Phoenix:
- Chéo dàn giáo dài 1.96m, khoảng cách tính từ tâm - tâm cây chéo. Chéo dàn giáo 1.96m, chống gãy dùng cho khung dàn giáo 1.7m và khung 1.53m. Hai loại giàn giáo kích thước này dùng chung loại giàn giáo dài 1.96m, chống gãy.
- Chéo 1.71m dùng cho khung dàn giáo 1.2m và khung giàn giáo 0.9m, không đầu.
Chéo giàn giáo là thiết bị giằng và giữ cho khung dàn giáo thăng bằng và chịu lực phương ngang. Chéo dàn giáo thường hỏng ở điểm nối của hai cây, bởi vậy công ty Phoenix gia cố thêm ống thép D27 ngay tại điểm này để chống gãy cho cây chéo.


chéo giàn giáo
CHÉO GIÀN GIÁO 


chéo dàn giáo
GIẰNG CHÉO GIÀN GIÁO