Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

CỘT CHỐNG TĂNG MÀU VÀNG PHOENIX

   Công ty Phoenix sản xuất và cung cấp đơn hàng Cột chống tăng màu vàng đầu năm Ất Mùi 2015. Sản phẩm bàn giao cho khách hàng được kiểm tra đảm bảo chất lượng, mẫu mã trước khi giao cho đối tác. 
cột chống thép


   Hy vọng với sự thuận lợi trong đơn hàng đầu năm, sẽ mở ra một năm làm ăn phát tài và thành công cho cả hai công ty. 

cột chống