Chào mừng Quý khách ghé thăm website Cty Dàn giáo Phoenix

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

TE REN, TÁN CHUỒN, TY REN COPPHA

- Bộ Ty Ren chuyên dùng để nẹp, giữ coppha tường, coppha cột, coffa trụ
Ty ren có các qui cách: 
+ Bộ ty ren 17: Cây ty D17, con tán cho cây ty 17 gọi chung là ty ren 17
+ Bộ ty ren 16
+ Bộ ty ren 14
+ Bộ ty ren 12
Có các kích thước chiều dài chuẩn: 1.0m; 2.0m; 3.0m, ngoài ra chúng tôi sản xuất theo kích thước của từng khách hàng yêu cầu.

TY REN 17

TY REN 12

TY REN 17