Chào mừng Quý khách ghé thăm website Cty Dàn giáo Phoenix

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

THANG GIÀN GIÁO 1.7m

   THANG GIÀN GIÁO là thiết bị lắp đặt lên khung giàn giáo để công nhân di chuyển dễ dàng trong thi công xây dựng. Thang giàn giáo dùng cho khung dàn giáo 1.7m có kích thước chuẩn: 
- Chiều dài: 2335 cm khoảng cách tính từ tâm móc đến tâm móc. 
- Số bậc: 07
- Chiều rộng: 48cm


   Ngoài ra Thang Giàn Giáo còn sản xuất để lắp đặt lên khung dàn giáo 1.53 hoặc 1.2m thì phải thay đổi kích thước chiều dài để lắp đặt lên khung giàn giáo. 

   Thang Giàn Giáo còn được gọi là Thang thao tác, Thang Leo Dàn Giáo, Cầu Thang Giàn Giáo