Chào mừng Quý khách ghé thăm website Cty Dàn giáo Phoenix

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Sắt V 63x63, Thép V50x50, Thép V Góc Ngoài

-Công ty Dàn Giáo Phoenix: Cung cấp thép V góc trong, Sắt V góc ngoài, Thép V63x63, Thép V50x50, Thép V63 dài 1200mm, Thép V63 dài 2400mm
- Thép V63x63x1200 và Thép V63x63x1200 chuyên dùng để liên kết coppha phanel, coppha cột trong xây dựng.