Chào mừng Quý khách ghé thăm website Cty Dàn giáo Phoenix

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

GIÀN GIÁO NÊM

GIÀN GIÁO NÊM PHOENIX: Giàn Giáo Nêm làm từ ống thép D49, dày 2ly, chuyên dùng để chống sàn bê tông. Hệ Gian Giao Nem được cấu thành từ Cây Chống Đứng, Cây Chống Đà Biên, Cây Chống Consol, liên kết với nhau bằng Thanh Giằng Ngang.

- CÂY CHỐNG ĐỨNG HỆ GIÀN GIÁO NÊM:


giàn giáo nêm


- MẶT BẰNG CÂY CHỐNG HỆ GIÀN GIÁO NÊM PHOENIX TẠI CÔNG TRÌNH

giàn giáo nêm chống

- CÂY CHỐNG ĐÀ HỆ GIÀN GIÁO NÊM: Cây chống đà bổ trợ cho cây chống đứng ở những vị trí đà dầm, tải trọng lớn và thay đổi cao độ sao với mặt sàn

chống đà giàn giáo nêm

- CÂY CHỐNG CONSOL: CHỐNG VÁCH, CHỐNG DẦM CÔNG TRÌNH: Cây chống consol chuyên dùng và xử lý, khắc phục biện pháp thi công vách dầm tối ưu.

chống consol giàn giáo nêm