Chào mừng Quý khách ghé thăm website Cty Dàn giáo Phoenix

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

DÀN GIÁO XÂY DỰNG CHỐNG SÀN

    DÀN GIÁO XÂY DỰNG - DÀN GIÁO NÊM CHỐNG SÀN
 Hệ dàn giáo nêm - giàn giáo nêm - giàn giáo vietform chống sàn

1. Cây chống đứng D49x2 - L=3.0m
2. Cây chống đứng D49x2 - L=2.5m
3. Cây chống đứng D49x2 - L=2.0m
4. Cây chống đứng D49x2 - L=1.5m
5. Cây chống đứng D49x2 - L=1.0m
6. Cây chống đà D42
7. Cây chống Consol D42
8. Giằng ngang D42x2 - L=1.45m
9. Giằng ngang D42x2 - L=1.15m
10. Giằng ngang D42x2 - L=0.45m
11. Giằng ngang D42x2 - L=0.45m
   Cây chống nêm sơn tĩnh điện chuyên dùng cho chống sàn bê tông trong xây dựng. 


cây chống đứng
CÂY CHỐNG ĐỨNG 


chống đà
CÂY CHỐNG ĐÀ 


chống consol
CÂY CHỐNG CONSOL