Chào mừng Quý khách ghé thăm website Cty Dàn giáo Phoenix

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

THÉP V GÓC TRONG, V GÓC TRONG, IN CORNER ANGEL

Công ty Phoenix sản xuất V góc trong, V góc ngoài, Thép V góc trong, Cây V góc trong, V góc trong 1200, V góc coppha, Thép V phụ kiện Cốt pha, In Corner Angel

+ Thép v góc trong 1200x100x100
+ V góc trong 1200x100x150
+ Cây V góc trong 1200x100x200
+ In Corner Angel 1200x150x150
+ In Corner Angel 1200x150x200
+ Thép V 1200x200x200


THÉP V GÓC TRONG 

IN CORNER ANGEL 1200X100X100